N i e u w s f l i t s e n

Op zoek naar WO II Verhalentafel

13-03-2018

A.s. donderdagavond kan weer aangeschoven worden aan de SOS-verhalentafel.

 

Deze wordt iedere derde donderdagavond van de maand gehouden. Sassenheimers kunnen dan hun verhalen kwijt over Sassenheim en hun familie of een leuke anekdote vertellen. De verhalen worden opgenomen en later uitgewerkt.

De eerste Verhalentafel werd in februari georganiseerd. Volgens SOS-bestuurslid Piet Langeveld was de animo voor deze eerste keer nog niet overweldigend. “Toch hebben we vier mooie verhalen mogen aanhoren. Met name de verhalen van plaatsgenoot Cor Spruit trokken de aandacht”, aldus Piet Langeveld, die zelf ook een belangrijk aandeel had in de avond.

 

Stichting Oud Sassenheim is door de Oranjevereniging gevraagd medewerking te verlenen aan de Dodenherdenking op 4 mei a.s. Met het oog hierop zijn verhalen over WO II en verhalen over onderduikers en onderduikadressen nu welkom. Het valt de SOS op dat telkens weer nieuwe oorlogsverhalen opduiken. De SOS is ook bereid bij de mensen thuis te komen om hun verhaal op te nemen. Aanmelden hiervoor kan via telefoon 224511.

 

Toehoorders zijn donderdagavond van harte welkom. De SOS-verhalentafel start om 19.30 uur.

 

Locatie: De Coy, Kagerdreef 72.      

           

JoodseOnderduikers aan de Teijlingerlaan

 

 

Sponsor Uitgelicht