N i e u w s f l i t s e n

Villa Rusthoff vermoedelijk prooi slopershamer

02-03-2017

Krantenartikel: Teylinger Nieuwsblad

door Ingrid Langeveld

SASSENHEIM – Voor Villa Rusthoff, het beeldbepalende en karakteristieke woonhuis aan de Sassenheimse Hoofdstraat die pal aan de hoofdentree en de westelijke periferie van park Rusthoff grenst, zijn wellicht de laatste dagen geteld. De huidige eigenaar, H&B Bouw, diende enkele weken terug bij de gemeente Teylingen een sloopmelding in. Op de locatie wil het aannemersbedrijf uit Sassenheim in de loop van het komend jaar een appartementencomplex met zeven tot acht woningen in het hogere segment en op de begane grond een horecagelegenheid met terras aan de zijde van het park realiseren. De Stichting Oud Sassenheim (SOS) ziet zijn vrees bewaarheid.

“Ons plan is het neerzetten van een stijlvol statig herenhuis dat past binnen het straatbeeld, voldoet aan hoogwaardige authentieke klassieke architectuur en voor Sassenheim beslist een verrijking is”, verheldert directeur Harry Bakker van H&B Bouw zijn ingrijpende project. Met medewerking van architectenbureau Van Egmond Totaal Architectuur uit Noordwijk maakte Bakker een voorontwerp van het bouwplan en voerde met verschillende belanghebbenden, de SOS, de Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV), de Stichting Vrienden Park Rusthoff, de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) en de gemeente Teylingen, gesprekken. “Niets is nog definitief”, aldus Bakker die met voornoemde partijen in verdergaand overleg is. 

Voorzitter Alfred Pop van de SOS uit zijn teleurstelling. “Het voorontwerp ziet er niet uit en is zo lelijk als de pest. Het plan verdient absoluut afkeuring. Daarbij is het nieuwbouwplan zeker geen waardevermeerdering voor Sassenheim en tast met terrasrealisatie zelfs Park Rusthoff aan”, verwoordt Pop zijn woede. Volgens de SOS- voorzitter begrijpt niemand in Sassenheim wat met villa Rusthoff gebeurt en reageren vele Sassemmers uiterst verbouwereerd. ‘Ze moeten van het park afblijven’ noemt Pop als een van de talrijke recensies. Liefst ziet de voorzitter van de SOS, die zich het bewaken van cultureel historisch erfgoed binnen Sassenheim ten doel stelt, een statig landhuis in de stijl van het in 1924 gesloopte voormalige landhuis Rusthoff van de notabele familie Charbon op de bewuste plek verrijzen. Maar aangezien de beeldbepalende historische villa niet op de monumentenlijst van de gemeente Teylingen staat vanwege een puntentekort, lijkt sloop onafwendbaar en kan ook de gemeente formeel niets doen. “Alvorens tot een ‘volksoproep’ via sociale media tegen de sloop van de villa over gaan, eist de SOS van de eigenaar zeker geen sloop vóór 1 september en daarbij in de tussenliggende tijd medezeggenschap op het ontwerp van het project dat aan de wensen van de SOS dient te voldoen”, klinkt Pop kras. “De actiebereidheid onder de Sassemmers is hoog”, benadrukt de SOS- voorzitter die meent dat de ontwikkelaar al helemaal van park Rusthoff, dat overigens wel een gemeentelijk monument is, af moet blijven.

Sybrinne de Vries- van den Beukel reageert teleurgesteld op de actie van het bouwbedrijf en is tijdens de eerstkomende raadsvergadering voornemens tot optreden. “Mijn partij komt met een welstandsnota en gaat zeker aan het college vragen stellen. Veel Sassenheimers hebben iets met dit pand en de gemeente dient daarmee rekening te houden”, oppert het CDA- raadslid. Gemeenteraadslid Dion Piket (Trilokaal) daarentegen onthult: “Vier jaar terug is een duidelijke keuze gemaakt en met elkaar voor deze geborgen methode (huidig puntensysteem red.) van het Teylings monumentenbeleid gekozen. De consequenties zijn dan inherent. Trilokaal blijft dat beleid verwoorden.” Ook Bob Keeven (VVD) bekrachtigt de indertijd gemaakte keus en bepleit een constant betrouwbaar beleid: “Ofschoon de politiek niet veel invloed heeft op privé-eigendommen staat de VVD voor handhaving van het huidige destijds breed gedragen monumentenbeleid.”

Via een woordvoerder laat de gemeente weten dat door de sloop ruimte op deze mooie plek ontstaat voor een nieuwe ontwikkeling. “De gemeente is op zoek naar een oplossing die interessant is voor zowel (meer) winkelend publiek in de Hoofdstraat als parkbezoekers en die een binnen de omgeving passend ontwerp schetst. De verantwoordelijk wethouder is met H&B Bouw in gesprek met als doel te bezien of er mogelijkheden zijn om bepaalde stijlelementen die Villa Rusthoff kenmerken, ook in de nieuwbouw terug kunnen komen”, aldus de gemeentelijk woordvoerder. 

Voorzitter Ronald van de Graaf van SBPR onthoudt zich vooralsnog van commentaar: “De kwestie is te prematuur. Zonder overleg met mijn achterban doe ik geen uitspraken.” Bakker, die stellig tegenspreekt dat door het project parkgrond verloren gaat, betreurt de stappen van de SOS- voorzitter en het mogelijk ontstaan van een ‘hetze’. “Alle belanghebbenden krijgen ruimte om in het plan mee te denken en altijd willen wij in gesprek blijven om met elkaar toekomstgericht te denken. Uiteindelijk hoort het project voor heel het dorp een aanwinst te zijn”, aldus de directeur van het bouwbedrijf.

VillaRusthoff

Veel Sassemers reageren verbouwereerd op de ingediende sloopmelding voor Villa Rusthoff door eigenaar H&B Bouw.

 

 

 

Sponsor Uitgelicht